Co to są nieruchomości i jakie są ich rodzaje?

Bardzo często używamy tego słowa, jednak nie zawsze znamy jego dokładne wyjaśnienie oraz podział występujący w polskich przepisach prawnych. W tym tekście w prosty sposób wyjaśnimy Ci, czym dokładnie jest nieruchomość, a także jakie wyróżniamy jej podstawowe typy.

Co to są nieruchomości i jakie są ich rodzaje?

Czym jest nieruchomość?

Najprościej rzecz mówiąc, takim określeniem możemy nazywać przede wszystkim grunt, ale także budynki lub ich wydzielone części, w tym przede wszystkim mieszkania czy lokale usługowe. Ważną ich cechą jest odrębna własność, dzięki czemu możesz je nabywać oraz sprzedawać, ale także dziedziczyć, co musi zostać potwierdzone aktem notarialnym. Szczegółowe przepisy, które regulują te kwestie, możesz znaleźć w Kodeksie cywilnym.

Podstawowe rodzaje nieruchomości

W polskim prawie zostały wyróżnione 3 główne jej typy: gruntowa (w ramach której wskazać można także tereny rolne czy leśne), budynkowa oraz lokalowa. Każda z nich może pełnić różne funkcje: mieszkalną, biurową czy usługową, ale może być także świetnym sposobem na ulokowanie Twoich pieniędzy.

Nieruchomość gruntowa

Tworzy ją przede wszystkim szczegółowo określony teren, ale także inne elementy, które do niego należą - przede wszystkim budynki, ale także chociażby drzewa czy rośliny, które rosną na tym obszarze. Praktycznie wszystko, co trwale posiadasz na tym gruncie, będzie tworzyło jedną własność, choć są pewne wyjątki, o których napiszemy w dalszej części tekstu.

Nieruchomość budynkowa

Stanowi ona niezależny przedmiot własności od gruntu, na którym obiekt został postawiony, a którego właścicielem pozostaje zazwyczaj Skarb Państwa lub właściwy dla danej lokalizacji organ samorządu terytorialnego. Jest jednak fizycznie związana z terenem, dlatego też jej właściciel posiada do niej prawo użytkowania wieczystego.

Nieruchomość lokalowa

Do tej grupy należą wszyscy właściciele mieszkań czy lokali usługowych, które stanowią część większego budynku i zostały wyodrębnione za pomocą wpisu w księdze wieczystej. Musisz pamiętać o tym, że oprócz prawa do samego lokalu, stajesz się jednocześnie współwłaścicielem gruntu, na którym budynek został postawiony.

Chcesz sprzedać swoja nieruchomość? Napisz do nas!

Wszystkie prawa zastrzeżone 2024 dla Eltegro.pl
Projekt i wykonanie Desineo.pl